Congresul MME SEE 2015 de Metalurgie si Ingineria Materialelor din Europa de Sud-Est

In perioada 3 – 5 iunie 2015, reprezentanti ai companiei UTTIS au participat la lucrarile congresului MME SEE 2015 de Metalurgie si Ingineria Materialelor din Europa de Sud-Est, organizat de Asociatia Inginerilor Metalurgici din Serbia, Facultatea de Tehnologie si Metalurgie, Retaua Academica Metalurgica a Tarilor SEE si alte organizatii.
S-a prezentat lucrarea intitulata „Accelerarea Procesului de Carburare in Prezenta Oxizilor Metalelor Alcalino-Pamantoase”.