Protectia datelor cu caracter personal

FOARTE IMPORTANT:
Dumneavoastra aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Dreptul de opozitie se poate exercita de catre persoana vizata (adica de catre dumneavoastra) numai intr-unul din urmatoarele doua cazuri:
1) In orice moment, persoana vizata are dreptul sa se opuna, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului în care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
2) Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului datelor dumneavoastra cu caracter personal
Uttis Industries S.R.L. („Uttis Industries”) este operator de date cu caracter personal.
Uttis Industries S.R.L. are sediul social in sat. Vidra, comuna Vidra, str. Calea Bucuresti nr. 20, jud. Ilfov, este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/1769/2010 si are CUI 6561690.
Datele de contact ale Uttis Industries sunt urmatoarele:
Adresa: sat. Vidra, comuna Vidra, str. Calea Bucuresti nr. 20, jud. Ilfov;
Telefon: +40-21-332.19.56; +40-21-332.59.87;
Fax: +40-21-301.84.87;
Email: office@uttis.com

2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal
Uttis Industries a desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, iar acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dataprotection@uttis.com
In masura in care nu se doreste contactarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal prin e-mail se poate utiliza orice alt tip de corespondenta folosindu-se datele de contact ale Uttis Industries mentionate la Cap. 1 precedent.

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
In functie de categoria de persoane din care faceti parte, precum si in functie de modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal ajung in posesia noastra, noi va putem prelucra, in tot sau in parte, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
1) date privind identificarea (ex. nume, prenume, domiciliu etc);
2) date privind identificarea folosind mijloace de comunicare la distanta (ex. numar de telefon, adresa de e-mail, IP – ul unui dispozitiv);
3) date privind locul de munca/profesia(ex. functia, locul de munca etc);`
4) date privind modul in care va desfasurati activitatea (ex. modul in care dvs negociati incheierea unui contract cu noi, continutul unui e-mail transmis de la o adresa aferenta locului dvs de munca etc);
5) date grafoscopice (ex. semnatura dvs aplicata pe un contract incheiat cu noi, semnatura dvs aplicata pe un document transmis catre noi etc);
6) date biometrice (ex. imaginea dvs inregistrata de una din camerele noastre de luat vederi, imaginea dvs cuprinsa intr-un act de identitate al dvs stocat de noi etc);
7) date financiare (ex. contul dvs bancar, banca la care este deschis, data unei plati, justificarea unei plati etc);
8) opiniile dvs (ex. opinia dvs referitoare la serviciile / produsele furnizate de compania noastra etc);
9) alte categorii de date cu caracter personal, inclusiv date cu caracter special, in functie de circumstante (ex. in masura in dvs ne informati ca nu puteti ajunge la o intalnire fixata cu noi datorita unor motive medicale vom prelucra datele transmise privind starea dvs de sanatate etc).

4. Sursele din care noi obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal
Sursele din care noi obtinem datele dvs cu caracter personal sunt variate, de la caz la caz, putand consta in:
1) persoana dvs (ex. ne transmiteti un e-mail sau ne contactati telefonic, ne transmiteti un CV in vederea angajarii in cadrul companiei noastre etc);
2) compania / entitatea unde sunteti angajat (ex. compania dvs ne transmite datele dvs cu caracter personal pentru a va putea contacta in vederea initierii si sustinerii unui dialog pe o anumita tema etc);
3) compania / entitatea cu care va aflati intr-o anumita legatura (ex. compania pentru care furnizati anumite bunuri si / sau servicii fara a fi angajatul acesteia etc);
4) alte persoane / entitati care detin datele dvs cu caracter personal (ex. un prieten, o companie la care ati fost angajat, un alt client al nostru etc);
5) surse publice (ex. datele furnizate de Oficiul Registrului Comertului, rezultatele cautarilor afisate de un motor de cautare etc).

5. Modurile in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal
Uttis Industries va poate prelucra datele cu caracter personal, in tot sau in parte, prin urmatoarele moduri:
1) colectare (ex. primirea unui contract semnat de dvs, primirea unui e-mail de la dvs etc);
2) stocare (ex. pastrarea unui e-mail primit de la dvs, pastrarea unui document transmis de dvs etc);
3) inregistrare (ex. inregistrarea dvs in baza noastra de clienti etc);
4) vizualizare (ex. vizualizarea datelor dvs de contact in vederea transmiterii unui e-mail etc);
5) modificare (ex. cand ne solicitati sa va modificam datele dvs de contact etc);
6) criptare (ex. cand criptam dispozitivele care va stocheaza datele dvs cu caracter personal etc);
7) transmitere / divulgare (ex. cand transmitem datele dvs de contact unui curier etc);
8) distrugere (ex. cand va stergem din baza de date a clientilor activi etc);
9) orice alte operatiuni efectuate asupra / in legatura cu datele dvs cu caracter personal (ex. restrictionarea accesului, pseudonimizarea datelor, anonimizarea datelor etc).

6. Scopurile in care sunt prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal si temeiurile juridice ale prelucrarilor de date cu caracter personal
Uttis Industries prelucreaza o serie de date cu caracter personal avand la baza unul sau mai multe scopuri, precum si unul sau mai multe temeiuri juridice, potrivit celor expuse in continuare.
Pentru a intelege scopurile si temeiurile juridice pentru care va prelucram datele cu caracter personal va rugam sa accesati categoria de persoane din care faceti parte (6.1 Potentiali clienti / clienti / fosti clienti, 6.2 Potentiali furnizori / furnizori / fosti furnizori, 6.3 Potentiali parteneri / parteneri / fosti parteneri si alte persoane aflate in legatura cu acestia, 6.4 Alte persoane).

6.1. Potentiali clienti / clienti / fosti clienti Uttis Industries si alte persoane aflate in legatura cu acestia
Uttis Industries prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai clienti / clientilor sai / fostilor sai clienti, precum si ale altor persoane fizice aflate intr-o anumita legatura / raport cu acestia cum ar fi:
1) persoane fizice care au calitatea de potentiali clienti / clienti / fosti clienti;
2) persoane fizice care au calitatea de reprezentanti ai potentialilor clienti / clienti / fosti clienti (ex: administratorul, directorul general, directorul economic etc);
3) persoane fizice care au calitatea de angajati ai potentialilor clienti / clienti / fosti clienti (ex: salariatii, functionarii publici, personalul contractual etc);
4) persoane fizice care au calitatea de reprezentanti ai furnizorilor / partenerilor / subcontractantilor / consultantilor / etc ai potentialilor clienti / clienti / fosti clienti (ex: administratorul unei companii de audit externalizat, directorul unei banci la care clientul are deschis un cont etc);
5) persoane fizice care au calitatea de angajati ai furnizorilor / partenerilor / subcontractantilor / consultantilor / etc ai potentialilor clienti / clienti / fosti clienti (ex: salariatul unei banci la care clientul are deschis un cont, salariatul unei companii de audit externalizat etc);
6) persoane fizice care au calitatea de reprezentanti ai unei autoritati / institutii publice aflata in legatura cu potentiali clienti / clienti / fosti clienti (ex. un director ANAF etc);
7) persoane fizice care au calitatea de angajati ai unei autoritati / institutii publice aflata in legatura cu potentiali clienti / clienti / fosti clienti (ex. un inspector ANAF etc);
8) orice alta persoana fizica aflata in orice fel de legatura cu potentiali clienti / clienti / fosti clienti (ex.: un fost angajat al unui client etc).

6.1.1. Perioada precontractuala

Scopurile prelucrarii
Uttis Industries are ca scop oferirea / furnizarea serviciilor / produselor sale catre un numar cat mai mare de persoane / companii / entitati.
In perioada precontractuala Uttis Industries va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
1) in vederea initierii si sustinerii unui dialog;
2) in vederea prezentarii serviciilor / produselor noastre;
3) in vederea obtinerii unor informatii pe baza carora sa putem propune serviciile / produsele cele mai potrivite;
4) in vederea redactarii actelor aferente perioadei precontractuale (ex. NDA, oferta, model contract etc);
5) in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii / produse se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc);
6) in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile / produsele oferite (ex. evaluarea angajatilor interni, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar etc);
7) in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc) (ex. evaluarea contractelor incheiate intr-o luna fata de contractele care ar fi putut sa fie incheiate, evaluarea modului in care angajati nostri isi indeplinesc atributiile de serviciu, analizarea modului in care ne prezentam ca si companie etc);
8) in vederea protejarii si realizarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in vederea contractarii unui nou client, in vederea desfasurarii activitatilor proprii, in vederea realizarii obiectului nostru de activitate, in vederea desfasurarii activitatilor noastre intr-un mod cat mai optim pentru noi din orice punct de vedere tehnic / economic etc);
9) in vederea indeplinirii unor obligatii legale (ex. in vederea indeplinirii unor obligatii legale privind furnizarea de informatii la solicitarea unei autoritati / institutii publice, cum ar putea fi ANAF etc).

Temeiurile juridice ale prelucrarii
Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra sunt:
1) prelucrarea este necesara in vederea efectuarii de demersuri la solicitarea dumneavoastra (ex. formulam un model de contract, formulam o oferta personalizata necesitatilor dumneavoastra, va furnizam informatiile solicitate etc);
2) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce ne revin (ex. in conditiile legii putem fi obligati de catre o autoritate / institutie publica sa furnizam anumite informatii etc);
3) prelucrarea este necesara in vederea realizarii intereselor noastre legitime de a atinge scopurile expuse mai sus (scopurile prelucrarii).
In considerarea celor expuse mai sus este posibil ca Uttis Industries sa intre in contact cu dumneavoastra, fie din proprie initiativa (ex. va transmitem un e-mail), fie din initiativa dumneavoastra (ex. ne contactati telefonic, vizitati site-ul nostru etc), fie la initiativa unei alte persoane / entitati (ex. atat dumneavoastra cat si noi primim un e-mail de la un intermediar).
In masura in care dvs veti detine calitatea de client al Uttis Industries sau de persoana aflata in orice fel de legatura / raport cu un client al nostru, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate potrivit Cap. 6.1.2.

Perioada de stocare a datelor
Uttis Industries va stoca datele dvs cu caracter necesar numai pentru perioada necesara realizarii scopurilor expuse mai sus (Scopurile prelucrarii).
Aceasta perioada variaza de la caz la caz in functie de o serie de circumstante (ex. categoria de date furnizate, scopul furnizarii, scopul concret al prelucrarii, obligatiile legale incidente etc).
De exemplu, in masura in care dvs ati avut calitatea de potential client sau de reprezentant / angajat al unui potential client al nostru, datele dumneavoastra urmeaza sa fie eliminate, in mod definitiv, in termen de 30 de zile calendaristice de la momentul la care devi ne cert ca nu vom fi contractati (ex: ne transmiteti un e-mail prin care ne informati, intrerupeti comunicarea cu noi un interval de timp ce depaseste o perioada rezonabila, va informam ca nu va putem oferi serviciile / produsele solicitate etc).

6.1.2. Perioada contractuala / post – contractuala

Scopurile prelucrarii
Uttis Industries furnizeaza servicii / produse clientilor sai, isi indeplineste o serie de obligatii legale / conventionale si isi adapteaza strategia de afaceri in functie de cerintele pietei de profil.
In perioada contractuala / post-contractuala Uttis Industries va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
1) in vederea initierii si sustinerii unui dialog;
2) in vederea executarii contractului incheiat;
3) in vederea redactarii actelor aferente perioadei contractuale (ex. acte aditionale, procese verbale, facturi, confirmari de solduri etc);
4) in vederea indeplinirii unor obligatii legale (ex. obligatia de a intocmi actele de contabilitate primara, obligatia de a stoca o anumita perioada de timp actele de contabilitate etc);
5) in vederea obtinerii unor informatii pe baza carora sa putem propune si alte servicii / produse care s-ar putea sa fie potrivite, altele decat cele deja contractate;
6) in vederea prezentarii serviciilor / produselor noastre, altele decat cele deja contractate;
7) in vederea intelegerii cerintelor tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii / produse se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc);
8) in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile / produsele oferite (ex. evaluarea angajatilor interni, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar etc);
9) in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc) (ex. evaluarea contractelor incheiate intr-o luna fata de contractele care ar fi putut sa fie incheiate, evaluarea modului in care angajatii nostri interni isi indeplinesc atributiile de serviciu, analizarea modului in care ne prezentam ca si companie etc);
10) in vederea protejarii si realizarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in cazul in care nu este achitata contravaloarea facturilor emise si suntem nevoiti sa initiem un proces civil, in vederea desfasurarii activitatilor proprii, in vederea realizarii obiectului nostru de activitate, in vederea desfasurarii activitatilor noastre intr-un mod cat mai optim pentru noi din orice punct de vedere tehnic / economic etc).

Temeiurile juridice ale prelucrarii
Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra sunt:
1) prelucrarea este necesara pentru executarea contractului incheiat;
2) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce ne revin (ex: obligatia de a intocmi si tine acte de contabilitate primara, cum ar putea fi contractul incheiat, facturile emise etc);
3) prelucrarea este necesara in vederea realizarii intereselor noastre legitime de a atinge scopurile expuse mai sus (Scopurile prelucrarii).

Perioada de stocare a datelor
Uttis Industries va stoca datele dvs cu caracter personal numai pentru perioada necesara realizarii scopurilor expuse mai sus (Scopurile prelucrarii).
Aceasta perioada variaza de la caz la caz in functie de o serie de circumstante (ex. categoria de date furnizate, scopul furnizarii, scopul concret al prelucrarii, obligatiile legale incidente etc).
Ca regula generala datele dvs urmeaza sa fie stocate de noi pe intreaga perioada contractuala, precum si ulterior incetarii raporturilor contractuale pentru o perioada de 5 ani calendaristici, calculati de la 1 ianuarie a anului ulterior celui in care inceteaza contractul.
In masura in care scopurile pentru care au fost prelucrate datele dvs sunt atinse inainte de implinirea termenului expus mai sus acestea vor fi stocate numai pana la momentul la care scopurile sunt realizate.
In masura in care scopurile pentru care au fost prelucrate datele dvs impun pastrarea acestora si dupa implinirea termenului expus mai sus, acestea vor continua sa fie stocate de noi pana la momentul la care scopurile sunt realizate (ex. Codul Fiscal ar putea sa ne impuna pastrarea datelor dumneavoastra pentru o perioada de 7 ani etc).
Principalele motive pentru care va stocam datele pentru perioada expusa mai sus sunt urmatoarele:
1) pe durata derularii contractului datele ne sunt necesare pentru a putea initia si sustine un dialog;
2) pe durata derularii contractului datele ne sunt necesare pentru a putea cunoaste care sunt parametrii pe care trebuie sa-i respectam si sa executam contractul (ex: ce trebuie sa furnizam, unde, in ce conditii, cu ce costuri etc);
3) pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele sunt cuprinse intr-o serie de acte financiar-contabile pe care legea ne obliga sa le pastram (ex: contractul, facturile emise, ordinele de plata, inregistrarile bancare, chitantele etc);
4) pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru ca noi sa putem furniza informatii cu privire la oportunitatea oferirii si altor servicii / produse decat cele deja contractate;
5) pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a putea analiza viabilitatea / eficienta tehnica / eficienta de cost / eventualele probleme tehnice privitoare la serviciile / produsele oferite, pentru ca noi sa intelegem cat mai bine toate aspectele tehnice / economice ale serviciilor / produselor oferite;
6) pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a intelege tendintele pietei, ce tip de servicii / produse se cauta, ce exista pe piata, care sunt costurile pe care clientii sunt disponibili sa le aloce etc, cunoasterea acestor informatii ajutandu-ne sa ne adaptam strategia de business pentru a ramane in piata de profil intr-un mod cat mai competitiv si cat mai aproape de nevoile reale ale clientilor nostri;
7) pe durata derularii contractului, cat si ulterior, exista posibilitatea sa existe anumite neintelegeri / litigii referitoare la modul de executare al contractului, caz in care datele ne sunt necesare pentru a ne proteja drepturile (ex. in cazul unui proces sa putem dovedi ca ne-am indeplinit obligatiile, in cazul neplatii la termen a unei facturi sa putem dovedi ca am prestat / realizat serviciile / produsele facturate etc);
8) pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru analizarea activitatii proprii si a modului in care o desfasuram (analiza interna) astfel incat sa ne adaptam pietei intr-un mod cat mai corespunzator (ex. analizam daca sunt necesare angajari noi, daca da in ce departament, analizam eficienta angajatilor nostri, analizam cunostintele si profesionalismul angajatilor nostri etc);
9) ulterior derularii contractului exista posibilitatea ca un client / fost client al nostru si / sau noi sa fim supusi unui control din partea organelor fiscale / altor autoritati / institutii publice, caz in care este necesar sa putem dovedi raporturile contractuale dintre noi si modul in care acestea au fost executate.

6.2. Potentiali furnizori / furnizori / fosti furnizori ai Uttis Industries si alte persoane aflate in legatura cu acestia
Uttis Industries prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai furnizori / furnizori / fosti furnizori, precum si ale altor persoane aflate intr-o anumita legatura / raport cu acestia, astfel cum acestea sunt nominalizate in Cap. 6.1..
In masura in care dvs detineti calitatea de potential furnizor / furnizor / fost furnizor al nostru sau calitatea de persoana aflata intr-o anumita legatura / raport cu un potential furnizor / furnizor / fost furnizor al nostru, noi va prelucram datele cu caracter personal.
In perioada precontractuala noi va prelucram datele potrivit celor expuse in Cap. 6.1.1. cu mentiunea ca
1) in ceea ce priveste scopurile prelucrarii nu vi se aplica scopurile nr. 3 si 5.
In perioada contractuala / post – contractuala noi va prelucram datele potrivit celor expuse in Cap. 6.1.2. cu urmatoarele exceptii:
1) in ceea ce priveste scopurile prelucrarii nu vi se aplica scopurile nr. 5, 6 si 7;
2) in ceea ce priveste motivele care stau la baza duratei de stocare a datelor nu vi se aplica motivele nr. 4 si 6.

6.3. Potentiali parteneri / parteneri / fosti parteneri Uttis Industries si alte persoane aflate in legatura cu acestia
Uttis Industries prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai parteneri / parteneri / fosti parteneri, precum si ale altor persoane aflate intr-o anumita legatura / raport cu acestia, astfel cum acestea sunt nominalizate in cap. 6.1..
In masura in care dvs detineti calitatea de potential partener / partener / fost partener al nostru sau calitatea de persoana aflata intr-o anumita legatura / raport cu un potential partener / partener / fost partener al nostru, noi va prelucram datele cu caracter personal.
In perioada precontractuala noi va prelucram datele potrivit celor expuse in Cap. 6.1.1..
In perioada contractuala / post – contractuala noi va prelucram datele potrivit celor expuse in Cap. 6.1.2..

6.4. Alte persoane
In masura in care dvs nu va incadrati in niciuna din categoriile expuse la Cap. 6.1. – 6.3. vi se aplica prevederile expuse in prezentul capitol.
Uttis Industries prelucreaza datele cu caracter personal ale altor persoane decat cele expuse la Cap. 6.1. – 6.3., cu care intra in contact, cum ar fi:
1) reprezentantii autoritatilor / institutiilor publice (ex. inspectorii ANAF etc);
2) vizitatorii sediului nostru;
3) vizitatorii site-ului nostru;
4) alte persoane cu care intram in contact (ex. persoane cu care intram in contact in cadrul unei expozitii sau unui workshop etc).
Scopurile prelucrarii
Uttis Industries are ca scopuri oferirea / furnizarea serviciilor / produselor sale catre un numar cat mai mare de persoane / entitati, indeplinirea obligatiilor legale / contractuale ce ii revin, precum si mentinerea sa intr-un mod cat mai vizibil si mai performant pe piata de profil.
Uttis Industries va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
1) in vederea initierii si sustinerii unui dialog;
2) in vederea prezentarii serviciilor / produselor noastre;
3) in vederea evaluarii dumneavoastra pentru a stabili daca suntem interesati de o anumita colaborare (ex. in masura in care ne transmiteti un CV in vederea angajarii in cadrul companiei noastre etc);
4) in vederea obtinerii unor informatii pe baza carora sa putem propune serviciile / produsele cele mai potrivite;
5) in vederea redactarii actelor aferente perioadei precontractuale (ex. oferta, model contract etc);
6) in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii / produse se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc);
7) in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile / produsele (ex. evaluarea angajatilor interni, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar etc);
8) in vederea indeplinirii unor obligatii legale (ex. obligatia de a furniza actele si informatiile solicitate de o autoritate / institutie publica care initiaza un control in ceea ce ne priveste);
9) in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc) (ex. evaluarea contractelor incheiate intr-o luna fata de contractele care ar fi putut sa fie incheiate, evaluarea modului in care angajatii nostri interni isi indeplinesc atributiile de serviciu, analizarea modului in care ne prezentam ca si companie etc);
10) in vederea protejarii si realizarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in vederea asigurarii securitatii sediului nostru, in vederea asigurarii securitatii datelor existente pe site-ul nostru, in vederea dovedirii sustinerilor noastre in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala etc).

Temeiurile juridice ale prelucrarii
Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra:
1) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce ne revin (ex: in situatia in care legea ne impune sa divulgam anumite informatii catre o autoritate / institutie publica etc);
2) prelucrarea este necesara in vederea realizarii intereselor noastre legitime de a atinge scopurile expuse mai sus (scopurile prelucrarii).

Perioada de stocare
Perioada de stocare variaza de la caz la caz in functie de particularitatile datelor (ex. numarul de vizitatori ai site-ului nostru poate fi tinut o perioada de 3 luni necesara realizarii unui anumit sondaj sau poate fi tinut o perioada de 1 an pentru analiza unei evolutii etc).
Cu toate acestea, va asiguram ca nu vom detine datele dvs ulterior momentului la care scopul pentru care le-am prelucrat s-a realizat.

7. Destinatarii / categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal
Datele dvs cu caracter personal pot fi si in unele cazuri, in functie de circumstante, vor trasmise de noi catre:
1) persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a noastra (ex. salariatii nostri);
2) operatorii nostri asociati de date cu caracter personal (ex. o companie partenera in furnizarea serviciilor / produselor oferite de noi etc);
3) persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a operatorilor nostri asociati de date cu caracter personal (ex. angajatii unei companii partenere in furnizarea serviciilor / produselor oferite de noi etc);
4) persoanele imputernicite sa prelucreze datele cu caracter personal in numele nostru (ex. o companie de curierat, o companie care ne furnizeaza servicii IT in mod externalizat, o companie de contabilitate care ne furnizeaza servicii in mod externalizat etc);
5) persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a persoanelor imputernicite sa prelucreze datele cu caracter personal in numele nostru (ex. un sofer angajat la o companie de curierat, un inginer IT angajat in cadrul companiei care ne furnizeaza servicii IT etc);
6) dumneavoastra, in masura in care intelegeti sa va exercitati unul din drepturile prevazute de lege (ex. dreptul de acces);
7) orice alta persoana / entitate in afara celor expuse la punctele 1 – 6, spre exemplu un operator distinct de date cu caracter personal (ex. ANAF).
Transmiterea datelor cu caracter personal catre persoanele expuse mai sus se va realiza numai si numai in masura in care aceasta transmitere:
1) fie este impusa de necesitatea atingerii scopurilor in care noi va prelucram datele cu caracter personal;
2) fie este impusa de lege.

8. Transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene
Uttis Industries pastreaza datele dvs cu caracter personal, fie in format fizic, fie in format digital, fie in ambele formate, pe teritoriul Uniunii Europene.
Cu toate acestea, in anumite situatii, Uttis Industries va transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene.
In aceste din urma cazuri, Uttis Industries va asigura ca transferul datelor va fi efectuat numai in masura in care sunt indeplinite conditiile impuse de legislatia europeana privind protectia datelor cu caracter personal (ex. exista o decizie de conformitate emisa de Comisia Europeana, este incheiat un acord care sa asigure garantiile necesare etc).

9. Drepturile dumneavoastra
In ceea ce priveste datele dvs cu caracter personal aveti o serie de drepturi:
1) dreptul de acces la date;
2) dreptul de a obtine rectificarea datelor;
3) dreptul de a obtine stergerea datelor;
4) dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor;
5) dreptul de a va opune la prelucrarea datelor;
6) dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii competente in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.
Pentru mai multe detalii privind continutul fiecarui drept in parte nu ezitati sa ne contactati.
Uttis Industries va faciliteaza exercitarea drepturilor dumneavoastra, motiv pentru care nu ezitati sa ne contactati la adresa dataprotection@uttis.com

10. Obligatia dumneavoastra sau lipsa acesteia de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal
Ca regula generala, Uttis Industries nu va obliga, in niciun fel, sa ne transmiteti datele dvs cu caracter personal.
Cu toate acestea, in anumite situatii, daca nu ne transmiteti datele dvs cu caracter personal nu putem sa ne indeplinim scopurile expuse mai sus.
De exemplu, in masura in care nu ne transmiteti contractul purtand semnatura dvs nu putem considera ca intre noi s-a incheiat un contract valabil.

11. Inexistenta unui proces decizional automatizat
Uttis Industries nu detine / foloseste niciun fel de proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri in ceea ce va priveste, iar toate deciziile / actiunile / inactiunile / masurile luate / adoptate / efectuate de catre compania noastra sunt bazate numai pe factorul uman.
Desi folosim o serie de echipamente IT, deciziile pe care le luam in ceea ce va priveste sunt adoptate numai de catre persoanele din cadrul echipei noastre, pe baza propriilor convingeri si aprecieri, iar nu automat de echipamente IT.

12. Modificarea prezentei politici
Uttis Industries va informeaza ca prezenta politica de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal este o prezentare a modului in care noi, astazi, cand cititi prezentul material, va prelucram datele cu caracter personal.
Exista posibilitatea ca noi sa actualizam, din timp in timp, aceasta politica (ex. din cauza unor modificari legislative, din cauza faptului ca dorim sa va prelucram datele in alte scopuri si / sau pe baza altor temeiuri juridice etc).
In aceste din urma cazuri actualizarea politicii se va realiza fara a va afecta, in niciun fel, drepturile si interesele legitime in materia protectiei datelor cu caracter personal.

13. Caracterul exclusiv al acestei politici
Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal este proprietatea exclusiva a Uttis Industries.
Reproducerea, in tot sau in parte, a prezentei politici nu se poate realiza decat cu consimtamantul expres si in scris al Uttis Industries.